P-4/03 Fra storfortelling til småhistorier. Essay i vitenskapsteori

En av utfordringene i empirisk forskning er å skulle forene abstrakt vitenskapsteori med ulike metoderegler for behandling av empirisk materiale. Med utgangspunkt i en undersøkelse av rekruttering i fiskeflåten er dette essayet et forsøk på å møte de vitenskapsteoretiske utfordringene, samtidig som en forholder seg til en konkret empiri. Essayet drøfter problemstillinger knyttet til konstruktivisme og realisme og peker på betydningen produksjonen av småhistorier har i samfunnsvitenskapelig forsking. Mens storfortellinger, som for eksempel den som er produsert om de økonomisk rasjonelle aktører, langt på veg bidrar til å redusere virkeligheten til noen få idealtyper, bidrar småhistoriene til en stadig utvidelse av det vi forstår som virkeligheten.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.