R-1/02 Bedriftsutvikling i meieribransjen: Resultater fra en spørreundersøkelse i 2001

I 2001 ble det gjennomført en spørreundersøkelse blant ledere av lokale meieribedrifter i Norge. Formålet med undersøkelsen var å få økt innsikt i hvordan bedriftene tilpasser seg rammebetingelsene og hvilke vilkår som er viktige for nyskaping. Rapporten er en frekvensoversikt av resultatene i undersøkelsen, med noen tilleggskommentarer og tilleggsanalyser. I rapporten er det fokus på bl.a. hvordan bedriftslederne forstår bedriftens situasjon, hva de gjør for å utvikle bedriften, hvordan de vektlegger kostnadseffektivitet, nyskaping og andre bedriftsstrategier, og hvilke ressurser og relasjoner som er viktige. Forholdet mellom meieribedriftene og omgivelsene i et regionalt og lokalt perspektiv, er spesielt vektlagt.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.