R-1/06 Den nye skogeieren. Hvordan øke hogsten i Trøndelag?

Rapporten bygger på to sett av data fra 2005 fra private, personlige eiere til skog i Trøndelag: Kvalitative (fokusgruppeintervju) og kvantitative (postal spørreskjemaundersøkelse). Rapporten presenterer kjennetegn ved skogeierne og deres strategier for fremtidig hogst. Den belyser og diskuterer hvilken betydning pris/økonomi, sosiale og kulturelle forhold, teknologi og logistikk, organisering av verdikjeden og urbaniseringsprosesser har for hogst. Studien viser blant annet at det ikke er sosialt ”fysj” å hogge; det må arbeides med å etablere hogstvillighet hos skogeiere; skogeiere er svært forskjellige; pris/økonomi betyr mye for hogst, men ikke alt; skogbruket og grupper av skogeiere beveger seg bort fra hverandre; det må mange, forskjellige og vedvarende tiltak til for å øke hogsten; det å informere ikke er det samme som å motivere – og at det å ikke ”kunne” skogbruk ikke er det samme som å ikke være interessert. I rapporten foreslås tiltaksområder og tiltak for å få opp hogsten.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.