R-1/08 Evaluering av Fiskarbonden sin arv

Rapporten inneholder en evaluering av utviklingsprosjektet Fiskarbonden sin arv som er rettet mot kysten av Møre og Romsdal. Hovedmål med prosjektet er å styrke næringslivet og bygdesamfunna på kysten. Det ble valgt ut tre tema for satsingen; kulturlandskapet og kulturminna, kystmat samt ferdsel og turisme. De fem kommunene Averøy, Fræna, Haram, Giske og Herøy ble valgt ut til å delta i prosjektet. Spesielt på temaet kulturlandskap har mye skjedd. Man kan se eksempler på at næringsgrunnlaget har blitt styrket. Arbeidsmodeller som er brukt kan ha positiv overføringsverdi for andre kommuner. På de andre to temaområdene har det også skjedd positive tiltak som på sikt kan bidra til å styrke næringslivet i kommunene.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.