R-1/12 Samhandlingsreformen: Helsereform eller samfunnsreform?

Rapporten er basert på et forprosjekt, delfinansiert av Regionalt Forskningsfond Midt-Norge, der Bygdeforskning har studert midtnorske kommuners tilnærming til samhandlingsreformen. I forprosjektet har Bygdeforskning intervjuet et antall aktører i midtnorske kommuner i tillegg til å gjennomføre en survey til rådmenn i kommuner i N-Trøndelag, S-Trøndelag og Møre og Romsdal. Hovedfunn i forprosjektet er at midtnorske kommuner kjenner til, og deler intensjonene med reformen. Kommunene har lang forhistorie med ulike typer samarbeid med nabokommuner, og ser positivt på samarbeid også på helse- og omsorgsfeltet. Det er en viss grad av usikkerhet knyttet til sentrale definisjoner og begreper i reformen, og kommunene tilkjennegir også en viss usikkerhet knyttet til om de vil få tilført nok ressurser til å løse de oppgaver de blir tillagt.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.