R-1/13 Kontraktsproduksjon i landbruket. En annen hverdag for bonden

Denne forstudien av vertikal integrasjon og kontraktsproduksjon i landbruket viser at bonden får en annen hverdag når han eller hun blir kontraktsprodusent, men vi har samtidig blitt flinkere til å tenke marked, sier grøntprodusenter som nå har kontrakt med kjedegrossist som tilnærmet eneste leveringsmulighet for sin produksjon. Forstudien har høstet erfaringer med kontraktsproduksjon i grøntsektoren og forsøkt å overføre en tilsvarende verdikjedeutvikling til grovfôrbasert melk- og kjøttproduksjon. Kontraktsproduksjon har virket som en kraftig driver av strukturendringer i grøntsektoren, og en tilsvarende utvikling for melk og kjøtt kan få dramatiske konsekvenser for distriktslandbruket. Samvirkets rolle er en nøkkelfaktor i dag, og må erstattes av kraftigere politiske virkemidler hvis landbrukspolitiske mål skal oppnås under kontraktsproduksjon av melk og kjøtt.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.