R-2/01 En komparativ studie av økologisk forbruk i Norge og Danmark

Denne rapporten er en del av forskningsprosjektet ”Harmoni på bekostning av økologi? En analyse av økodiskursens betydning for markedet”. Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd. En sentral problemstilling i prosjektet er å analysere utviklingen av produksjon og forbruk av økologisk mat i Norge og Danmark. Dette for å kunne si noe hvorfor etterspørselen etter økologisk mat er lavere i Norge enn i Danmark. Som ledd i dette arbeidet har vi samlet inn surveydata fra et representativt utvalg forbrukere i de to landene. Det er resultater fra disse dataene som presenteres i denne rapporten. Forbruket av økologisk mat er nært knyttet til oppfatninger av produksjonsform. Danske forbrukere ser en større gevinst for helse, dyrevelferd og miljø ved økologisk produksjon sammenlignet med konvensjonell produksjon, enn hva norske forbrukere gjør. For danske forbrukere fremstår økologisk produserte matvarer som et alternativ med egenskaper som i større grad er forskjellige fra konvensjonelt produsert mat. Også norske forbrukere vurderer økologiske matvarer å være av bedre kvalitet, men de ser mindre forskjeller mellom økologisk og konvensjonelt landbruk enn hva danske forbrukere gjør. Norske forbrukere har generelt sett høyere tillit til det konvensjonelle landbruket i eget land enn hva danske forbrukere har. Slike holdningsforskjeller eller oppfatninger, kan altså forklare hvorfor norske forbrukere i mindre grad etterspør økologiske matvarer.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.