R-3/04 Trønderbonden. Resultater fra en spørreundersøkelse

Denne rapporten, Trønderbonden’ Resultater fra en spørreundersøkelse, presenterer innledende analyser av det trønderske landbruket ut fra resultatene fra spørreundersøkelsen ’Trender i trøndersk landbruk’. Under-søkelsen, som ble gjennomført i 2004, er resultatet av samarbeidet mellom Norsk senter for bygdeforskning og ’Tenkeloft trøndersk landbruk’. Prosjektet skal bidra med ny faktabasert kunnskap som kan legge grunn-laget for videre utvikling av landsdelens landbrukssektor. Utgangspunktet for undersøkelsen er Norsk senter for bygdeforsknings to-årlige spørreundersøkelse ’Trender i norsk landbruk’. Landbruksetatene i Sør- og Nord-Trøndelag finansierte trekning av et ekstra utvalg av trønderske bønder i 2004-undersøkelsen, og sørget dermed for at det ble mulig å gjennomføre mer detaljerte analyser av landsdelens bønder. Analysene av dette materialet er finansiert av Norsk senter for bygde-forskning, og gjennomført av senterets forskere.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.