R-3/10 Sivil status i landbruket. Ekteskap, samboerskap og skilsmisser

Denne rapporten bygger på spesialkjøringer fra Statistisk sentralbyrå og viser sivil status blant bønder. Den viser også en sammenligning mellom bønder og befolkning. Bøndene har en større andel gifte enn befolkningen (66 % versus 48 %) og de har en mindre andel skilte/separerte (8 % versus 12 %). Andelen skilte/separerte bønder har imidlertid økt fra en prosent i 1979 til åtte prosent i 2007. Andelen samboere er den samme for bønder og befolkningen (10 %). En større andel av samboende bønder har felles barn sammenlignet med samboere i befolkningen. Statistikken viser at det er relativt store fylkesvise forskjeller i sivil status blant bøndene. Rogaland og Sogn og Fjordane har den minste andelen skilte/separerte, mens den største andelen skilte/separerte finner vi i Finnmark. Andelen samboere i landbruket varierer også fylkesvis. Den største andelen samboere finner vi i Nord-Trøndelag med 14 prosent, og den minste andelen finner vi i Aust-Agder med tre prosent. Rapporten viser videre forskjeller i sivil status i ulike aldersgrupper av bønder, og mellom bønder på ulike bruk (størrelse og driftsform).

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.