R-3/12 Den norske diskursen om genmodifisert mat

I denne Phd-avhandlingen, Den norske diskursen om genmodifisert mat, analyserer jeg «den store samtalen» om genmodifisert mat som pågår i Norge. Jeg ønsker å frem stille kunnskap om forståelser av genmodifisert mat og hvordan ulike forståelser gir føringer for både innhold og mening i den norske diskursen om genmodifisert mat Genmodifisert mat får ulik betydning avhengig av aktørenes bakgrunn og posisjon Samtidig er dette fortsatt et relativt nytt felt, der ulike involverte aktører har ulike kvalifikasjoner og muligheter til å delta og til å bli hørt i den offentlige diskusjon. Dette gjør det vanskelig med konstruktiv debatt og dialog om temaet. Målet rapporten har vært å gi en samfunnsvitenskapelig basert forståelse av genmodifisert mat og kunnskap om hvordan aktørers ulike forståelser av genmodifisert mat gir konsekvenser for både innhold og mening i kommunikasjon om temaet. Slik kunnskap kan bidra ti forbedrede kommunikasjonsprosesser aktører i mellom, samt en bedre total forståelse av den offentlige diskusjon om genmodifisert mat i Norge.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.