R-4/01 Kvinner og praktisk skogbruk – holdninger og kjønnsstrukturer

Rapporten gir et bilde av hvordan det er å være kvinne i det praktiske skogbruket i Norge i dag. I rapporten gis det også svar på spørsmålene: (i) Hvilke holdninger finnes til kvinner og deres arbeid i skogen? (ii) Hva er det som bidrar til å opprettholde eller endre den skjeve kjønnsfordelingen innen det praktiske skogbruket? Ved å svare på disse spørsmålene, gis det også innspill til hva som kan bidra til å øke rekrutteringen av kvinner til praktisk skogbruk. Rapporten bygger på dybdeintervju med flere kategorier av informanter: (a) 12 kvinnelige og 11 mannlige elever på videregående skoles kurs i skogbruk, (b) 8 kvinnelige deltakere på kurs innen kursserien Aktivt Skogbruk, 1 kvinnelig og 1 mannlig instruktør fra Aktivt Skogbruk, (c) 8 kvinner og 8 menn som arbeider i egen og/eller andres skog. Studien viser at det ikke lenger er lett å finne åpenlyse negative holdninger til kvinners deltakelse i praktisk skogbruk. Den viser også at når kvinner først er ”innenfor” det praktiske skogbruket, så trives de godt. Den største utfordringen i rekrutteringsarbeidet synes da å være å få jenter/kvinner til å velge praktisk skogbruk. Det er en mengde små bidrag som bygger opp til og eventuelt endrer kjønnsfordelingen innen det praktiske skogbruket, og i rapporten gis en rekke eksempler på fenomen som påvirker det komplekset som kjønnsstrukturer er.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.