R-4/08 Hva betyr reiseliv, kultur og lokal mat for omsetning og sysselsetting i distriktene?

Reiseliv, kultur og lokal mat er både hver for seg og i samspill satsingsområder for myndighetene for å fremme næring og sysselsetting i distriktene. Aktører innen reiseliv anvender mat og kulturliv i sine konsepter. Det har vært uklart hvor mye denne typen reiseliv kan bety for omsetning og sysselsetting. Formålet med denne undersøkelsen har vært å klarlegge dette. Fra næringsstatistikken til Statistisk sentralbyrå har vi bearbeidet data som viser omsetning og sysselsetting innen reiseliv, kultur og lokal matforedling der disse er hovedaktiviteter i bedriftene. Der disse aktivitetene er sideaktiviteter, slik som på gårdsbruk, har vi måttet benytte andre datakilder. Disse er Trendundersøkelsen i landbruket ved Norsk senter for bygdeforskning, en undersøkelse blant medlemmer i Norsk Bygdeturisme og Gardsmat og en undersøkelse blant medlemmer i Norsk Kulturarv. Ut fra disse kildene anslår vi omsetningen innen reiseliv i distriktene til å være minst 35 milliarder kroner i år 2005, noe som er 37 prosent av all reiselivsomsetning i landet. I alt er minst 60 000 personer sysselsatt innen reiseliv i distriktene. Av dette står gårdsturisme for nærmere 1 milliard kroner i omsetning og ca. 2500 årsverk. Når det gjelder lokal matforedling var omsetningen i små matbedrifter (under 20 sysselsatte) i 2005 ca. 15 milliarder kroner hvorav ca. 11 milliarder kroner og 7500 sysselsatte var i distriktene. Av dette sto gårdsmatvirksomhet for 370 mill. kr. i omsetning med nærmere 1000 årsverk. For kultur er statistikken mindre utviklet. Tidligere forskning tyder på at total omsetning innen kultur i Norge (privat og offentlig) årlig er ca. 80 milliarder kr med 87 000 sysselsatte. Av dette anslår vi 40 prosent å være i distriktene, d.v.s. 30 milliarder kr i omsetning og 35 000 sysselsatte. Medlemmer i Norsk Kulturarv kan ha ca. 0,5 milliarder kr i årlig omsetning og 600 sysselsatte. Minst 80 prosent av dette er knyttet til distriktene. Forutsatt at halvparten av total produksjon og sysselsetting i landet er i distriktene, anslår vi at reiseliv, kultur og lokal matforedling bidrar til opp mot 5,5 prosent av omsetningen og 7,5 prosent av sysselsettingen i distriktene. Andelen av denne omsetningen og sysselsettingen som kan knyttes til reiseliv er mindre, da mye av produksjonen i små matbedrifter og innen kultur ikke selges direkte til reiselivet.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.