R-4/99 Situasjonsanalyse: Småskala foredling av melk

Målet med prosjektet har vært å finne frem til hvilke faktorer som hemmer utviklingen innen lokal foredling av melkeprodukter. Utgangspunktet for undersøkelsen har vært produsentene. Det er blant annet gjennomført intervju med 8 gårdsforedlere og 2 ungdommer som ønsker å starte med denne aktiviteten. Arbeidet som er gjennomført er et innspill til Koordineringsgruppen som Statens Landbruksbank har opprettet for denne næringsgrenen. Resultatene viser at ulike faktorer kan virke hemmende på gårdsforedling. Faktorene kan deles inn i to kategorier: rammebetingelser for gårdsforedling og interne forhold i virksomheten. Det er generelt mangel på kompetanse innen de fleste områder som berører gårdsforedling. Behovet er stort for å bygge opp kunnskap både hos gårdsforedlere, de som utformer og utøver rammeverket, og ikke minst hos veilednings/støtteapparatet.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.