R-5/01 Produktmangfold i verdikjeden for melk

Formålet med analysen er å belyse maktforhold i matvaresystemet, med spesiell vekt på mangfoldsaspektet ved tilbudet av matvarer. Verdikjeden for melk og meieriprodukter er valgt som studieområde. Rapporten søker å gi svar på spørsmål som hvordan makt kan forstås i det økonomiske matvaresystemet, hvor vi finner makt og hvordan utøvelsen av makt foregår. I analysen anvendes et bredt maktperspektiv, med vekt på institusjonalisering av praksis. En hovedkonklusjon er at verdikjeden for melk preges av en ensartet dominerende praksis, med en standard volumproduksjon, hvor det er fokus på kostnadseffektivitet, låg pris og mest mulig omsetning av volum. Dette legger føringer på produktutvalget og gir et mindre produktmangfold, spesielt kvalitativt.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.