R-5/04 Kommunestruktur mellom fornuft og følelser. Betydningen av tilhørighet og identitet i spørsmål om kommunesammenslutning

Innbyggernes identitet og tilhørighetsfølelse er svært viktig når kommuner skal slå seg sammen, viser en undersøkelse utført ved Bygdeforskning. Det viser seg blant annet at en ”interkommunal identitet”, som er oppfattelsen av å være i samme båt som innbyggerne i nabokommunen, er avgjørende for en vellykket kommunesammenslåing. ”Kommunestruktur mellom fornuft og følelser – betydningen av tilhørighet i spørsmål om kommunesammenslåing” heter rapporten, som er utført på oppdrag fra Kommunes interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS). Materialet bygger på intervju med ordførere, oposisjonspolitikere og ledere i lag og foreninger i studiekommunene. I tillegg ble en kvantitativ spørreundersøkelse gjennomført.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.