R-5/13 Sodd mellom håndverk og industri. Forestillinger om sodd

Sodd er en samlebetegnelse for en rett som både rommer ulike oppskrifter, produksjonsmåter og produksjonssteder og sodd er derfor et interessant case for å studere folks oppfatning av hva som definerer en lokal matspesialitet. Sodd har også vært gjennom en nær åtte år lang merkegodkjenningsprosess og denne er beskrevet i rapporten. I prosjektet er det samlet inn data som er brukt til å analysere, identifisere og systematisere begreper og kvaliteter som er knyttet til ulike typer sodd, og forklare hvordan konstruksjonen av soddkvaliteter varierer mellom folk avhengig av deres «nærhet» til produktet sodd. Hva er egentlig sodd? Åtte ulike varianter av sodd som er å finne i matbutikker er brukt som «analyseobjekter» i studien hvor vi ser «bak» de enkelte soddproduktene for å studere hvordan folk bosatt på ulike steder i landet definerer, konstruerer og fortolker sodd som en case på differensiert mat og på den måten klargjøre hvilke grenser som trekkes opp for hva som er sodd.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.