R-6/13 Landbruket i Ørland – status og veien videre

Gjennom en spørreundersøkelse til aktive bønder og passive eiere av landbrukseiendommer i Ørland har Bygdeforskning bidratt med et kunnskapsgrunnlag for prosjektet «Framtidslandbruket i Ørland». Landbruket står sterkt i Ørland, men har opplevd en utvikling i retning av færre bruk, nedgang i melkeproduksjon som erstattes av mindre arbeidskrevende kornproduksjon. Å opprettholde melkeproduksjonen er viktig for fortsatt sysselsetting og verdiskaping i ørlandslandbruket. Rekruttering er en av de største utfordringene for å få dette til, og et ledd i rekrutteringsarbeidet må være å snu holdningen til at Ørland hovedflystasjon bare har negative konsekvenser for landbruket. Flere må se mulighetene og utvikle både landbruk og andre bygdenæringer til å utnytte nye markedsmuligheter.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.