R-7/01 Produksjon, distribusjon og forbruk av økologisk mat

Rapporten presenterer funn fra et forskningsprosjekt om produksjon, distribusjon og forbruk av økologisk mat i Norge. Hovedmålet med forskningsprosjektet har vært å avdekke de utfordringene og mulighetene som forbrukere, produsenter og distribusjonsledd står overfor i overgangen til et mer økologisk landbruk. I rapporten beskrives de undersøkelser som har vært gjennomført i prosjektet, og funnene presenteres og diskuteres. På bakgrunn av dette trekker vi en del konklusjoner angående årsaker og tiltak. Disse vedrører flaskehalser i produksjon og omsetning av økologisk mat, motivasjonsfaktorer for å produsere økologisk mat, samarbeid og informasjon innen foredling og distribusjon og forbrukernes kjøpsatferd og forventninger. En felles plattform i prosjektet har vært kjedetenkningen – at den økologiske, maten henger sammen, fra jord til bord. Prosjektet pågikk i årene 1997-2001 og var – i likhet med denne rapporten - et resultat av samarbeid mellom Statens institutt for forbruksforskning og Stiftelsen norsk senter for bygdeforskning.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.