R-7/03 Beslutningsprosesser i havbruket – lokale eieres valg i møte med globale og lokale forhold

Sammendrag Det er endringer i myndighetenes målsettinger med reguleringen av norsk havbruksnæring som ligger til grunn for denne rapporten. De første reguleringene skulle trygge eksistensgrunnlaget i Distrikts-Norge gjennom å sikre at havbruksnæringen var en småskala industri eid av kystbefolkningen selv. Det siste reguleringsregimet fra 1991 tar derimot sikte på at havbruksnæringen skal bidra til en nasjonal vekst ved å legge til rette for en sterk og kostnadseffektiv havbruksindustri. Gjennom en kvalitativ komparativ casestudie av selskapene Midnor Group AS og Fjord Seafood ASA, utforsker denne studien hva som har påvirket de lokale eiernes valg i møte med situasjonen etter omreguleringen. Studien konkluderer med at de lokale eierne har vært under press og påvirkning fra flere hold, og den argumenterer for at selv om myndighetens reguleringer, internasjonale påvirkninger, kreditorer, andre oppdrettere og sentrum-periferiforhold har spilt sentrale roller i å påvirke eiers valg, er det nødvendig å se på sosialt overførte regler og konvensjoner for å forstå forskjellene mellom de ulike eiernes valg.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.