R-7/13 Skogeiere – Fra ti til en

Rapporten presenterer resultater fra to runder med intervju (2011, 2012) av personlige skogeiere som inngår i kystskogbrukets fire forsøk på å etablere eiendomsoverbyggende samarbeid skogeierne imellom. Skogeierne ser mye nytte i slikt forvaltningssamarbeid forutsatt at skogen gjør det gunstig å samarbeide. Hvis nytten og de sosiale relasjonene en har til andre skogeiere overgår ens omkostninger (i bred forstand), øker sannsynligheten for at en deltar i eiendomsoverbyggende samarbeid. Skogeieres skogbrukskompetanse opprettholdes eller økes mens skogeiersamarbeid bygges. Slikt samarbeid hemmes imidlertid av skogeieres vane med å tenke og handle kun ut fra egen skog. Hemmer gjør også mangel på (god) oversikt over skogressursen. Når en ovenfor skogeiere snakker frempå om mulig eiendomsoverbyggende samarbeid dem imellom, må en bruke uttrykk med omhu fordi noen av dem (eksempelvis «samdrift») kan ha bibetydninger som skogeiere reagerer negativt på. Bibetydningene dreier seg trolig om at skogeier får redusert beslutningsmyndighet. I forsøk på å få til eiendomsoverbyggende samarbeid må skogeierne bli informert om det som foregår, det må skje noe og det må være fremdrift. Videre må skogeiersamarbeidene hente ressurser og sosial støtte fra noe større enn dem selv.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.