R-8/08 Vekststrategier for lokal mat. Frekvensrapport

Rapporten viser resultater fra en nettbasert spørreundersøkelse i forbindelse med prosjektet ”Vekststrategier for lokal mat”. Undersøkelsen ble gjennomført våren 2008. Hovedmålet med prosjektet er å få økt kunnskap om hvordan vekststrategier i bransjen kan styrkes. Slik kunnskap vil være nyttig for at mikrobedrifter skal kunne vokse til små- og mellomstore bedrifter, og for at mikro- og småbedrifter skal kunne samarbeide for å få større leveransekraft og mer slagkraftig markedsføring. Vi vil også legge vekt på de utfordringer som bedriftene har når det gjelder å bevare sin egenart og konkurransefortrinn i faser med vekst. Nettbasert spørreskjema ble sendt til 871 lokale matbedrifter over hele landet. Svarprosenten ble på 34.9 prosent. Resultatene fra undersøkelsen presenteres i form av ukommenterte frekvenstabeller. Disse gir en oversikt over hvordan deltakerne i undersøkelsen fordeler seg på de ulike svarkategoriene for hvert spørsmål. Vi har i denne omgang ikke kommentert de statistiske resultatene. Hensikten er først og fremst å gjøre datamaterialet tilgjengelig for interesserte brukere. Spesielt interesserte bes ta kontakt med forfatterne for å få tilgang til mer inngående analyser som vil bli utført i tilknytning til tallmaterialet. Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd, Fondet for forskningsavgift på land-bruksprodukter, Tine, Valdres Matforum, Oi Trøndersk Mat og Drikke, Fylkesmannens Landbruksavdeling i Nord- og Sør-Trøndelag samt Oppland.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.