R-8/12 Omstridte landskap. Stedstilhørighet og endring på Sotra

Rapporten er et opptrykk av en masteroppgave i sosialantropologi ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim. Rapporten tar utgangspunkt i stedsutviklingsprosesser på Sotra, et øyrike vest for Bergen bestående av kommunene Fjell, Sund og Øygarden. Hele regionen har hatt stor tilflytting siden den fikk fastlandsforbindelse på starten av 1970-tallet. Særlig har Straume, som er kommunesentrum i Fjell kommune, opplevd stor endring de siste årene. Bygging av boligblokker har her blitt møtt med stor engasjement blant lokalbefolkningen. Jeg har sett på hvordan ulike personer og grupper oppfatter og forholder seg til sted og stedstilhørighet, slik det kommer til uttrykk gjennom uttalelser, beskrivelser, synspunkter, argumenter og diskusjoner. I den sammenheng har jeg sett på hvordan en rekke begreper som natur, utvikling, demokrati, det som var ”før”, det personlige stedet, det urbane og rurale, benyttes i ulike kontekster og slik gis forskjellig mening ut fra ulike perspektiver.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.