R-09/11 Kulturarv og verdiskapning i et kystperspektiv – med utgangspunkt i Program Opplevingsnæringar i Sogn og Fjordane

Kysten er nå ett av våre fremste fortrinn for norsk reiseliv. Det har vært en økende satsing på reiseliv knyttet til kystområdene, og den særegne kulturarven blir mer og mer sett på som interessant for turisme og opplevelser. For å belyse dette temaet ble den fylkeskommunale støtteordningen Program Opplevingsnæringar i Sogn og Fjordane valgt som utgangspunkt for studien. Følgende rapport belyser hvordan kulturarv kan være en ressurs for både økonomisk og immateriell verdiskaping, med utgangspunkt i ytre kysten av Sogn og Fjordane. Studiens problemstilling ble formulert som: Hva ligger i tilskuddsordningen Program Opplevingsnæringar, og hvordan vektlegges, verdsettes og brukes kystens kulturarv av søkerne? Program Opplevingsnæringar er et tilskuddsprogram, og naturligvis vil hovedgrunnen for aktørene til å søke være for å få pengestøtte. Likevel viser det seg at det ikke nødvendigvis har vært pengene i seg selv som har gitt den største gevinsten, men ulike momenter knyttet til søknadsprossen, videreutvikling av den individuelle aktørs reiselivsnæring og kulturmiljøet i seg selv. Aktørene viser et ønske om både å bevare og bruke kulturarven. Bevisstheten rundt egne ressurser knyttet til naturen og kulturarven har økt, og dette ser igjen ut til å ha innvirkning på tilhørighet og identitetsfølelse. Ordningen vil kunne gi en ringvirkning i forhold til å benytte og bevare kulturarven ved kysten, og hjelpe til slik at de levende kulturmiljøene fortsatt vil kunne være en ressurs for reiseliv og lokalsamfunn, både nå og i fremtiden.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.