R-9/12 Vekststrategier for lokale matbedrifter

Rapporten, som baserer seg på en spørreundersøkelse av lokale matprodusenter i Norge og casestudier av bedrifter og produsentnettverk, viser at mange lokale matbedrifter ønsker å vokse. Det er imidlertid fortsatt mange barrierer for vekst, der finansiering, det å få tak i kompetent arbeidskraft og gode distribusjonsløsninger oppfattes som de største. Ved vekst til fjernere markeder blir det viktig å strukturere produktutviklingsarbeidet mot kvaliteter som gir merpris i markedet og som ikke er lett å kopiere. Distribusjons og salgsoppfølging må støtte opp under produktets særpreg slik at dette kommuniseres til kunder. Det å finne gode løsninger på distribusjonsiden og salgsoppfølging oppfattes fortsatt som en utfordring for mange bedrifter. Bedriftene har behov for støtte på en rekke områder ved vekst, og bedriftene mener at Innovasjon Norge og Mattilsynet er de viktigste aktørene i støtteapparatet i en slik prosess. Selv om lokal matproduksjon har vokst jevnt i Norge siden oppstarten på slutten av 1990-tallet, er det fortsatt mange konsumenter som ikke har kjennskap til tilbudet. Derfor er det fortsatt en betydelig jobb som må gjøres både på produsent- og markedssiden for å nå målet fra myndighetene om at 20 prosent av salg fra dagligvarebutikker i 2020 skal være spesialmat.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.