R-10/12 Arbeidsinnvandring i landbruket. Trender og utviklingstrekk 2004-2012

I rapporten oppsummerer Bygdeforskning status for omfanget av bruk av innleid, utenlandsk arbeidskraft i norsk landbruk. Rundt 17% av brukene benytter innleid, utenlandsk arbeidskraft, og varigheten på arbeidsinnvandrernes engasjement i landbruket blir stadig lengre. Dette gjør at arbeidsinnvandrernes andel av arbeidsinnsatsen øker, og våre estimater tyder på at rundt 13% av arbeidsinnsatsen i landbruket nå utføres av innleid, utenlandsk arbeidskraft.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.