R-11/22 Helse, miljø og sikkerhet i reindrift. Funn fra kartlegging blant reindriftsutøvere

Varresvuohta, birás ja oaggásvuohta ællosujton. Guoradallama båhtusa ællobarggijs

Healsoe, byjrese jih tjirkeme båatsosne. Maam lea goerehtimmie båatsoeburrijste gaavneme

Dearvvašvuohta, biras ja sihkkarvuohta boazodoalus. Bohtosat boazobargiid jearahallamis

Forfattere: Anna Kristine Sokki Bongo, Johan Martin Stenfjell og Brit Logstein 
Denne rapporten, utarbeidet av ansatte i Norsk Landbruksrådgiving, Nasjonalt fagkompetansesenter for landbrukshelse og Ruralis, presenterer funn fra en spørreundersøkelse gjennomført blant reindriftsutøvere i 2020. Det var 311 personer som deltok, og undersøkelsen er innom tema som ulykker, ulykkesforsløp, holdning til helse, miljø og sikkerhet, og til slutt hva reindriftsutøvere opplever som belastende i sin arbeidshverdag. Analysene viser at 43 % av reindriftsutøverne som deltok i undersøkelsen har opplevd en ulykke med personskade i løpet av siste fem år. På tross av høye ulykkestall, er dette en næring som er positive til tiltak som kan bedre helse, miljø og sikkerhet. Frustrasjoner som reindriftsutøvere opplever og som blir presentert i rapporten, bør tas på alvor.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.