R-11/12 På vei mot et Norsk bygdebarometer

I denne rapporten er det laget 12 indekser som på ulik måte sier noe om situasjonen i norske bygdekommuner. Indeksene er alle laget på grunnlag av data fra Lokalsamfunns-undersøkelsen 2011. Dette er en undersøkelse som er utviklet ved Bygdeforskning og som skal gjennomføres med jevne mellomrom. 284 kommuner er definert som bygdekommuner og operasjonaliseringen er gjort på grunnlag av statistikk fra Statistisk sentralbyrå over befolkningstetthet, andel sysselsatt i primærnæringene og avstand til regionsentra. 1186 personer i de 284 bygdekommunene utgjør datamaterialet. De 12 indeksene utgjør Norsk bygdebarometer som vil bli videreutviklet etter at nye data blir samlet inn i Lokalsamfunns-undersøkelsen 2013.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.