R-1/16 Tilflytting fra by til bygd. En kvalitativ analyse av et bygdeutviklingsprosjekts ideer diskutert i lys av tilflytteres erfaring

Denne rapporten om tilflytting fra by til bygd er basert på en masteroppgave i sosiologi levert ved NTNU høsten 2015. Rapporten er en kvalitativ analyse av det private stedsutviklingsprosjektet Bygda 2.0 på Stokkøya i Åfjord kommune i Sør-Trøndelag. Tidligere forskning viser at flere bygdeutviklingsprosjekt spiller på en tradisjonell rural idyll og i stor grad henvender seg til tilbakeflyttende småbarnsfamilier. Bygda 2.0 representerer et alternativ til dette. De ønsker å kombinere det beste fra byen og det beste fra bygda i rurale omgivelser, blant annet ved å bygge relativt små boliger i en fortettet bebyggelse som skal legge til rette for naboskap. Bygda 2.0 retter seg hovedsakelig mot tilflyttere, og for å belyse ideene som ligger til grunn for utviklingen er innflyttere i området intervjuet om sine ønsker og erfaringer med å flytte fra by til bygd. Rapporten viser at begrepene livsfaseflytting og livsstilflytting er forklarende for tilflytternes flyttemotiv, men at flyttingen ikke kan betraktes som en flukt fra byen. Dette gjør at et kontraurbaniseringsperspektiv ikke fremstår som dekkende. Modernitetsteoriene til Bauman og Giddens danner den teoretiske rammen for studien. Begrepene identitet, fellesskap og mobilitet er relevante. Richard Floridas teori om den kreative klasse belyser også hvorfor noen steder fremstår som mer attraktive enn andre. Gjennom å diskutere ideene bak Bygda 2.0 i lys av tilflytternes erfaringer, tidligere forskning og teori, konkluderer rapporten med at alternativ bostedsplanlegging kan gjøre bygda mer attraktiv som bosted for tilflyttere fra byen.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.