R-1/17 Mellom nettverk og marked II: Om fiskerirekruttering og sysselsettingssystemer i fiske

Rapporten presenterer resultatene fra en kvantitativ undersøkelse blant norske fiskere og fiskebåteiere. Tradisjonelt har kystens sysselsettingssystem blitt beskrevet som et tett nettverk av fiskere, deres familier og lokalsamfunnet, bestående av lokal fiskeindustri, de lokale skolene mm. Våre funn viser at kystens sysselsettingssystem er i endring. Selv om det i 2015 fortsatt er et sterkt element av nettverksrekruttering til fiske gjennom familien, lokalsamfunnet, og de faglige nettverkene, strekker nettverkene i økende grad utenfor lokalsamfunnene. Få båteiere rapporterte om rekrutteringsproblemer, og få ser behovet for å rekruttere utenlandsk arbeidskraft. I 2007 var det indikasjoner på at fiskeriene i noen grad konkurrerte med olje- og gassnæringa om arbeidskraft. I dag synes dette ikke å være tilfelle. Denne studien har også vist at norske fiskere er optimistiske med hensyn til utviklinga i fiskeriene i årene som kommer, og at et stort flertall er positive til å anbefale andre å jobbe i fiskerinæringa. Alt i alt tegner rapporten et positivt bilde på fiskerinæringa.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.