R-12/22 Såret i Bygda – En kvalitativ studie av opplevelsen av demokratiske prosesser ved utbygging av vindkraft

Forfatter: Sunniva Midthaug Solnør

Rapporten tar for seg opplevelsen av demokrati og medbestemmelse relatert til lokal utbygging av vindkraft i et mindre bygdesamfunn. Analysen viser at bygdesamfunnet ikke følte seg informert eller hørt i prosessen med utbyggingen av vindkraft på stedet, selv om de så ut til ha en sterk vilje til å medvirke i prosessen. Et annet viktig funn er den polariseringen i et lite lokalsamfunn som store utbygginger kan medføre. Studien kan bidra til økt kunnskap om prosesshåndtering og menneskers opplevelse av miljøendring.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.