R-12/00 Omstilling i meierisamvirket

Rapporten oppsummerer prosjektet ”Tak for ny næring”, som var et samarbeid mellom Senter for bygdeforskning og TINE Norske Meierier. Utgangspunktet i 1995 var å få til en etterbruk av nedlagte meierianlegg. Dette arbeidet førte ikke fram til ønskede resultater. Etter en omlegging av prosjektet i 1997 ble fokus rettet mot produktutvikling og organisasjonsutvikling innenfor meierisamvirket. Hovedkonklusjonen er at meierisamvirket har et behov for å utvikle nyskapingsstrategier parallelt med kostnadsreduserende strategier. Prosjektet har avdekket at meierisamvirket har handlingsrom og samtidig et potensial for nyskaping, særlig innen nisjeproduksjon.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.