R-12/12 Skal – skal ikke? Om avtaler og samlivsbrudd i landbruket

Rapporten viser at de fleste landbrukspar ikke har avtaler som regulerer deres formuesforhold. Den baserer seg på ulike datakilder som en spørreundersøkelse blant bønder, analyse av inngåtte ektepakter og intervjuer. En relativt liten andel gifte landbrukspar har skrevet ektepakt. Analysen av ektepaktene viser at de i første rekke blir opprettet for å sikre den ene parten særeie på gården, og ikke for å sikre tilgiftet ektefelle bedre rettigheter. Mens ekteskapsloven i stor grad regulerer hvordan deling skal skje ved skilsmisse, er samboende landbrukspar i mye større grad avhengig av skrevne avtaler for å sikre den enkeltes interesser. Spørreundersøkelsen avdekker imidlertid at de fleste samboere ikke har samboeravtale. Intervjuene viser at mange kvier seg for å ta opp spørsmål omkring økonomiske avtaler. Det er stor usikkerhet omkring regelverket og hvilke rettigheter en har.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.