R-12/99 Sosiokultur og næring i utmark. Frekvensrapport fra en undersøkelse blant grunneiere i to kommuner

Senter for bygdeforskning har gjennom bevilgning fra Norges forskningsråd ved Kyst og bygdeutviklingsprogrammet, gjennomført prosjektet "Sosiale og kulturelle forhold ved bruk av utmarksressurser til lokal næringsutvikling". Det metodiske opplegget for dette prosjektet var todelt, med en kvalitativ undersøkelse med personlige intervju i fire utvalgte bygder, og en kvantitativ spørreundersøkelse - survey. Denne rapporten presenterer resultatene fra surveyen. Surveyen dekker et utvalg av skogeiere i to utvalgte norske kommuner, en i Hedmark og en i Nord-Trøndelag. Dette materialet danner bakgrunnen for å svare på de kvantitativt rettede problemstillingene i prosjektet. Formålet med denne rapporten er å gi en innsikt i datamaterialet gjennom en rapportering av frekvensene fra de ulike spørsmålene som ble stilt. Rapporten gir også en evaluering av utvalget og datamaterialet.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.