R-13/08 Trender i norsk landbruk 2008. Frekvensrapport

Trender i norsk landbruk' ('Trendundersøkelsen') er en postal spørreundersøkelse blant norske gårdbrukere som gjennomføres av Norsk senter for bygdeforskning (Bygdeforskning) hvert annet år. Undersøkelsen ble første gang gjennomført i 2002, deretter i 2004, 2006, og nå i 2008. Årets undersøkelse er dermed den fjerde i rekken. Målet er å få etablert en kvantitativ database som gir informasjon om utviklingen innen landbruket over tid. Undersøkelsen er i sin helhet finansiert av Bygdeforskning. I denne rapporten presenterer vi resultatene fra 'Trender i norsk landbruk 2008'. Dette er gjort i form av frekvenstabeller, som gir en oversikt over hvordan deltakerne i undersøkelsen fordeler seg på de ulike svarkategoriene for hvert spørsmål. Vi har i denne omgang ikke kommentert de statistiske resultatene. Hensikten med rapporten er først og fremst å gjøre datamaterialet offentlig og tilgjengelig for interesserte brukere. Spesielt interessert bes ta kontakt med Bygdeforskning for å få tilgang til mer inngående analyser som er utført i tilknytning til tallmaterialet. I tillegg vil vi vise til tilsvarende frekvensrapporter for de tidligere undersøkelsen (Rye og Storstad 2002; Rye og Storstad 2004; Vik og Rye 2006) som gjør det mulig for leserne å følge utviklingen siden 2002. For ytterligere dokumentasjon av undersøkelsen viser vi ellers til Vik (2008).

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.