R-13/99 Frekvensrapport fra en undersøkelse blant norske skogbrukere

Rapporten er en del av prosjektet "Eiendomsstruktur i skogbruket". Det metodiske opplegget for dette prosjektet har vært kvantitativt, med analyse av foreliggende data om skogbruket og innsamling av nytt materiale. Denne rapporten presenterer resultatene fra det nye datamaterialet. Surveyen dekker flere utvalg av skogeiere: Skogeiere som bor på eiendommen, skogeiere som ikke bor på eiendommen, aksjeselskaper, andre private som sameier, interessentskap, partslag, institusjoner, stiftelser og lignende, kommuner og fylkeskommuner, bygdeallmenninger og staten. Formålet med denne rapporten er å gi en innsikt i datamaterialet gjennom en rapportering av frekvensene fra de ulike spørsmålene som ble stilt. Rapporten gir også en evaluering av utvalget og datamaterialet.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.