R-15/99 Muligheter for geithold i Norge

Under jordbruksoppgjøret i 1998 ble partene enige om at det skulle gjennomføres en konsulent-utredning for å vurdere mulighetene for geitmelksproduksjonen. Ifølge mandatet skulle utredningen omfatte tiltak for å bedre lønnsomheten i omsetningen av geitmelk og geitmelksprodukter, samt lokal foredling og omsetning. I møte med referansegruppa som ble nedsatt for prosjektet ble det i tillegg besluttet at utredningen også skulle omfatte markedsmuligheter for produkter av geitkjøtt, skinn og ull, og at det skulle foreslås tiltak for å bedre lønnsomheten også i omsetningen av disse produktene. Rapporten foreslår en rekke tiltak for å bedre lønnsomheten og opprettholde/øke omsetningen av produkter basert på geit. Det må utformes en helhetlig strategi for å snu en negativ utvikling i næringa til en positiv utvikling. Denne strategien må være rettet mot alle ledd i produksjonskjeden fra produsent til forbruker. Det må iverksettes både forsknings- og utviklingsprosjekter, samt at det må skje endringer/tilpasninger i ulike regelverk for å sikre en ønsket utvikling. Som en oppfølging til utredningsarbeidet foreslås det å igangsette et 5-årig program for å styrke geitholdet i Norge. Det bør engasjeres en programleder og det bør etableres en styringsgruppe der sentrale aktører er representert. Detaljutforming av programmet må skje i et samarbeid mellom disse partene.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.