R-2/22 Kunnskapsstatus om bærekraftig norsk fôrproduksjon til havbruk og husdyr i jordbruket

Forfattere: Anders Mahlum Melås, Marit Aursand, Ida Grong Aursand, Bjørn Eidem, Silje Forbord, Gunn-Turid Kvam, Roald Sand, Inger Beate Standal, Grete Stokstad, Egil Petter Stræte og Margareth Øverland

Denne rapporten oppsummerer status for en rekke fôrråvarer og diskuterer ulike aspekter av bærekraft relatert til fôr og fôrsystem. Prosjektet har vært et samarbeid mellom forskere fra Ruralis – institutt for rural- og regionalforskning, SINTEF Ocean, NIBIO, NMBU Biovit og TFoU (nå SINTEF Digital). Arbeidet er finansiert av Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri og egeninnsats fra brukerpartnere i prosjektet.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.