R-2/14 Reindriftssamenes rettstilstand. En studie av makt og rettigheter i sørsamisk område

Studien undersøker hva som kjennetegner reindriftssamenes rettstilstand i det sørsamiske området og hva slags maktforhold som kan utledes av denne. Rettstilstanden kan ikke forklares og forstås bare ved å peke på konkrete reindriftssamiske rettigheter, men vi må også forstå rettighetenes praksis. Dette er studert gjennom en diskursanalyse av politisk og historisk kontekst og gjennom Høyesterettssaker som omhandler reindriftssamiske rettigheter i rørossamisk område. Rettstilstanden kjennetegnes ved at rettigheter, basert på både nasjonal og internasjonal lovgivning, er relativt åpne for fortolkning og ofte er avhengig av de til enhver tid gjeldende representasjoner av rettighetsdiskursen. Studien viser at til tross for enkelte høyesterettsdommer har gitt reindrifta medhold, vedvarer dominerende representasjoner og praksis fra 1800-tallet, og om de ikke gis en kritisk gjennomgang vil de fortsatt kunne reproduseres.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.