R-3/07 Samdrift i melkeproduksjon. En samvirkestrategi for økt velferd og fleksibel drift

Rapporten kaster et bredt lys over fenomenet samdrift som har ekspandert kraftig i Norge siden slutten av 1990-tallet. Det presenteres her en oppsummering av resultatene fra forskningsprosjektet ”Samdrift – trugsmål mot småskalajordbruket eller berre ei rasjonell føretaksøkonomisk tilpassing? Ein studie av konsekvensar av samdrift.” Denne samfunnsvitenskapelige studien tar for seg bygdesosiologiske, landbrukspolitiske og foretaksøkonomiske spørsmål. Samdrift er en form for samvirke hvor deltakerne henter ut ulike former for nytte. Den viktigste nytten er å styrke velferden gjennom å få mer ferie og fritid, samt å få bedre sikkerhet ved sykdom og et arbeidsfellesskap. Men samdrift er også viktig for å kunne ekspandere produksjonen, mens for andre gir det mulighet for en myk nedtrapping. Dette gjør at det er et stort mangfold blant samdriftene. Dette gjelder for eksempel hvordan organiseringa gjøres i praksis, hvordan inntektene fordeles, hvilke ressurser som brukes og hvordan de økonomiske resultatene blir. Det er like stor variasjon blant samdrifter som det er blant andre melkebruk.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.