R-3/14 Bærekraft, omdømme og maktmuligheter: En undersøkelse av Norsk Kyllings omtale på trykk

Denne rapporten tar for seg hvilken omtale videreforedlingsbedriften Norsk Kylling får på trykk, i forhold til bærekraftig styring av matforsyningskjeder. I hovedtrekk blir Norsk Kylling først framstilt som samfunnsbygger, gjennom ringvirkninger av vekst i markedsandeler. Etter hvert kommer derimot påstander om brudd på lover og bestemmelser som skal sørge for ulike bærekrafthensyn. I nyere tid har bedriftens nye eiere imøtekommet påstandene med begrunnelse i deres eget verdisyn, og hevdet at de skal forbedre bedriftens virksomhet. Slik imøtekommelse kan gi toveis selvforsterkende virkninger hos både bedrift og omgivende utøvere: Et tillitsvekkende omdømme for bedriften kan både skapes av og skape muligheter for bærekraftig styring av matforsyningskjeder, noe som kan gagne et helt samfunn.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.