R-3/15 Evaluering av Helse i Valdres fra 2010-2014

Rapporten er en evaluering av Arenaprosjektet Helse i Valdres fra 2010 til 2014. Evalueringen er bestilt av Valdres Næringshage. Formålet med Arenaprosjektet var å etablere en bedriftsklynge med helse- og reiselivsbedrifter i Valdres, der man så et stort potensial for utvikling av disse bedriftene gjennom samarbeid. Evalueringen baserer seg på intervju med totalt 12 personer med tilknytning til prosjektet. I tillegg er evalueringen basert på skriftlig materiale om prosjektet. Resultatene viser at det er lagt ned et stort arbeid i prosjektet for å få etablert samarbeidskonsepter og en klynge. Det har ikke lyktes prosjektet å få etablert en klynge av både helse- og reiselivsbedrifter. Dette skyldes ulike forhold, som at gruppen av bedrifter var for umodne til å starte i et klyngeprosjekt, de kjente hverandre dårlig før prosjektet ble etablert, prosjektet var for dårlig forankret i bedriftene og helse- og reiselivsbedriftene opplevde å være for ulike til å etablere felles prosjekt. Siden 2014 har «klyngen» bestått av fire helsebedrifter som har mange spennende konsepter på gang og som er svært motiverte for å fortsette samarbeide også etter prosjektets slutt i september 2015.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.