R-4/21 Evaluering av Grønn Forskning i Midt-Norge

Forfatter: Mads Dahl Gjefsen


Grønn Forskning i Midt-Norge har siden 2008 søkt å fremme forskning som møter behovene til aktørene i regionens jordbruksnæring gjennom dialog og samhandling mellom bønder, FoU-miljøer og offentlige aktører. Tematiske næringsgrupper utgjør bærebjelken i initiativet, i samspill med innspillseminar rettet mot virkemiddelapparatet og prosjektverksteder for videreutvikling av forskningsprosjekter.

Denne rapporten sammenfatter Ruralis’ evaluering av Grønn Forskning i Midt-Norge, som er gjennomført i april-august 2021. Evalueringen ble etterspurt av Trøndelag fylkeskommune i forbindelsen med tilskudd til videre drift av Grønn Forskning 2.0 høsten 2020. Arbeidet er utført på grunnlag av satsningens egne arbeidsdokumenter og rapporter, en studie av relevant forskningslitteratur, og 30 kvalitative intervjuer med informanter tilknyttet initiativet.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.