R-4/22 Covid-19: Erfaringer og konsekvenser for små naturbaserte reiselivsbedrifter

Forfatter: Rita Moseng Sivertsvik

Denne rapporten tar utgangspunkt i oppfølgingsintervjuer gjennomført høsten 2021 med et utvalg av de 24 naturbaserte reiselivsaktørene som ble intervjuet i 2017 og 2018 som del av det tverrfaglige forskningsprosjektet BIOTOUR. På bakgrunn av Covid-19 pandemien oppstod det et behov og en interesse for å undersøke nærmere hvordan disse bedriftene håndterte utfordringene som fulgte med pandemien. Rapporten belyser hvilke konsekvenser pandemien fikk for små naturbaserte reiselivsbedrifter, herunder bedriftsledernes strategier i møte med pandemien, eventuelle endringer av disse, fordeler og ulemper ved å være en liten bedrift i krisetider, læringsmomenter og erfaringer som bedriftsledere, samt deres tanker om framtiden for naturbasert reiseliv i Norge. Rapporten inngår i det tverrfaglige forskningsprosjektet «BIOTOUR – fra stedsbaserte ressurser til verdifulle opplevelser». Prosjektet ble ledet av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) med Ruralis – Institutt for rural- og regionalforskning som en av partnerne. Prosjektet ble gjennomført i perioden 2016-2021, hvilket inkluderer et års forlengelse på grunn av Covid-19 pandemien. Hovedmålsetningen var å utforske nøkkelbetingelser for videreutvikling av naturbasert reiseliv i norsk bioøkonomi som sikrer næringsutvikling, robuste lokalsamfunn og bærekraftig ressursbruk. BIOTOUR ble finansiert av Norges Forskningsråd gjennom BIONÆR-programmet.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.