R-4/14 Eiendomsoverbyggende samarbeid for skogeiere i kystskogbruket – utfordrende, men med stort potensiale

Publikasjonen er sluttrapporten for «Fra ti til en», et femårig kompetanseprosjekt med brukermedvirkning. Brukerne var aktørene i kystskogbruket. Forskerne fulgte fire feltprosjekt lokalisert til og drevet av kystskogbruket. I feltprosjektene søkte skogbruksaktører å etablere eiendomsoverbyggende skogeiersamarbeid hva angikk forvaltning av skogen. Rapporten utdyper hvorfor slike skogeiersamarbeid er utfordrende, men med stort potensiale. Publikasjonen er fremoverrettet i den forstand at innholdet peker mot mulig handling fremover. For å få til mer skogeiersamarbeid over eiendomsgrensene er det viktigste nå å få til flere slike frivillige samarbeid. Da spres bruken av skogeiersamarbeid seg, det blir vanligere og lettere å gripe til. For å få til det, anbefales tiltak gruppert under frasene «enkeltindividets motivasjon», «rett praksis», «redskap», «skogkoordinator» og «sosio-kulturell spredning».

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.