R-4/15 Reguleringen av dagligvaresektoren – en komparativ casestudie av reguleringsregimet for dagligvaresektoren i Norge og Storbritannia

I denne rapporten sammenlignes reguleringsregimene for dagligvaresektoren i Norge og Storbritannia, der særlig reguleringen av forhandlingsforholdet mellom leverandørene og dagligvarekjedene blir viet oppmerksomhet. Ved bruk av teori om regulering og markedsmakt viser studien hvilken hensikt myndighetene har med regulering, og hvordan de forholder seg til maktforholdene i verdikjeden for mat. I studien sammenlignes konkurransepolitikken, matsystemene og forpliktelser internasjonale avtaler gir, for å se hvilken innvirkning disse faktorene har på myndighetenes regulering. Med dette belyser rapporten hvor sammensatt reguleringsregimene er, og finner at myndighetene nå ønsker å ta tilbake eierskapet over reguleringene av dagligvaresektoren. Dette etter en tid der man har sett paraplykjedene øke sin makt overfor samtlige aktører i verdikjeden for mat. I denne sammenheng har både konkurransepolitikken, matsystemenes oppbygging og overnasjonale avtaler spilt en rolle i policyutviklingen.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.