R-4/16 Fôrproduksjon, strukturutvikling og landbrukspolitikk

Denne rapporten er skrevet som en del av prosjektet «Fôrproduksjon og landbrukspolitikk», finansiert av Nortura SA og Tine SA. Hensikten med rapporten er å komme med innspill til en kunnskapsbasert debatt om virkemidler og strategier for hvordan man kan forholde seg til noen av de utfordringene norsk landbruk står overfor – spesielt knytta til grovfôrbaserte husdyrproduksjoner, men også den regionale arbeidsdelinga i norsk landbruk. Datamaterialet, ideene, og resonnementene som presenteres er imidlertid sprunget ut av en rekke avsluttede og pågående forskningsprosjekter jeg og kolleger ved Norsk senter for bygdeforskning har jobbet med, og som berører strukturutviklingen og produksjonsutfordringene i norsk landbruk. I arbeidet med dette prosjektet har jeg hatt stor nytte og glede av gode og til dels heftige diskusjoner med mange gode kolleger ved Bygdeforskning. Magnar Forbord, Harald Lein, Hilde Bjørkhaug, Egil Petter Stræte og Reidar Almås har vært viktige sparringspartnere. Spesielt viktig har arbeidet i prosjektet AGROPRO vært, der teamet ved Bygdeforskning har vært Magnar Forbord, Bjørn Egil Flø, og Renate Marie Butli Hårstad. Synspunktene, og eventuelle feil og mangler, er det likevel bare jeg som skal stå til rette for. Rapporten presenterer et på mange måter utypisk forskningsarbeid i den forstand at det er en betydelig andel egne synspunkter i analysene. Jeg bygger på solide data, og jeg vil mene at resonnementene er valide, men det er helt klart gjort verdimessige og politiske avveininger i analysene. Disse er det gjort rede for. Uansett, innretningen innebærer at denne rapporten dermed er både et innspill til og et bidrag i den pågående debatten om utviklingen av norsk landbruk.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.