R-5/23 Evaluering av en pilotstudie for lokal folkefinansiering av klimatiltak i norsk landbruk

Forfattere: Pia Piroschka Otte, Natalia Mæhle og Rita Moseng Sivertsvik

Denne rapporten er basert på uttesting av lokal folkefinansiering av klimatiltak i landbruket for å validere forskningsfunn fra et tidligere forskningsprosjekt (COOLCROWD). Vi har gjennomført to folkefinansieringskampanjer i Norge med bønder, som viser svært ulik grad av suksess. I denne rapporten evaluerer vi resultatene av de to folkefinansieringskampanjene ved å undersøke bøndenes erfaringer og bidragsyternes motivasjon for å bidra økonomisk til prosjektene. Basert på de to pilotstudiene gir vi teoretiske og praktiske anbefalinger for videre iverksetting av folkefinansiering for klimatiltak i norsk landbruk.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.