R-5/15 Nyproduktivisme i det norske politiske landskap: En case-studie av nyproduktivistiske ideer i politiske partier og norsk landbrukspolitikk

Denne rapporten er sammenfattet på bakgrunn av masteroppgave i statsvitenskap levert ved NTNU våren 2015. Rapporten er basert på en casestudie av norsk landbrukspolitikk ved bruk av kvalitativ innholdsanalyse av debatt- og medieuttalelser, partiprogrammer og Meld. St. 9 (2011-2012). Den norske landbruksmodellen blir forstått ut fra et multifunksjonelt landbruksregime med en spredt og differensiert matproduksjon, og er ofte ansett som «spesiell» og noe skjermet i internasjonal sammenheng. Matproduksjon har på mange måter stått i andre rekke etter mål som bosetting i distrikter, biologisk mangfold, bevaring av kulturlandskap og kulturarv. De siste årene har klima-, mat- og energikriser imidlertid fremmet en fornyet drivkraft for økt og effektiv matproduksjon internasjonalt, et såkalt nyproduktivistisk skifte. Denne rapporten viser hvordan dette skiftet manifesterer seg i norsk landbrukspolitikk gjennom et delt mål om å øke matproduksjonen. Samtidig viser rapporten hvordan ulike verdensbilder blant de politiske partiene fører til ulike løsninger på iverksetting av tiltak for å nå dette målet.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.