R-6/15 Evaluering av Utviklingsprosjektet i Ørland og Bjugn

Den 14. juni 2012 ble det vedtatt at Norges nye kampflybase skulle legges til Ørland i Sør-Trøndelag. For at Ørland og Bjugn kommuner skulle stå bedre rustet til å håndtere oppgaver av de dimensjoner de da sto overfor, fikk de tildelt skjønnsmidler på til sammen 31 millioner kroner for å finansiere et samfunnsutviklingsprosjekt (her kalt Utviklingsprosjektet). Målene har vært å bidra til at etableringen av kampflybasen på Ørland blir vellykket, og samtidig utrede og planlegge tiltak for å skape vekst og utvikling i det sivile samfunnet utover det basen vil generere. Denne evalueringsrapporten vurderer Utviklingsprosjektets organisering, gjennomføring og resultat, og kommer med råd for det videre utviklingsarbeidet i kommunene

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.