R-7/22 Funn fra en kvalitativ studie om bønders gjennomføring av klimatiltak

Forfattere: Maja Farstad og Anders M. Melås

Jordbrukssektoren har gått inn for å redusere utslippene av klimagasser som en del av den globale innsatsen for å motvirke klimaendringene, og en betydelig del av reduksjonen er planlagt gjennomført på gårdsnivå. I denne rapporten gjengir vi den kvalitative, empiriske analysen fra en delstudie (arbeidspakke 2) i Climplement – et forskningsprosjekt som fokuserer på forhold som fremmer implementering av klimatiltak på gårdsnivå i Norge. I delstudien har vi intervjuet bønder fra bruk som har gjennomført flere ulike relevante tiltak. Rapporten peker både på fremmende motivasjoner og kontekstuelle forhold som muliggjør gjennomføring av tiltak.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.